Sådan håndterer du bedst dit affald

28 september 2021
Steffen Hansen

Det er nu mere end vigtigt, at du sorterer og håndterer dit affald på korrekt vis. Det kan have en sundhed – og miljøskadeligt effekt på dig selv, dine omgivelser og på vores miljø som helhed. Det er desuden blevet nemmere for dig at komme af med alle typer af affald, så det kræver kun, at du sorterer dit affald, så det kommer i de rette spande.

I dette indlæg vil vi se på, hvordan du håndterer affald korrekt. Så du kan læse med her og blive klogere på emnet.

1. Læs emballagerne

Det er vigtigt, du læser emballagerne, før du smider dem ud. På dem får du faktisk en god guide over, hvordan det skal håndteres. Det er vigtigt, at emballagerne kommer i de korrekte affaldsspande, så alt ikke ender på samme fælles forbrænding. Det kan først og fremmest skade miljøet, men faktisk også dem, som behandler det ude på forbrændingen. Derfor er det vigtigt, at du sorterer dit affald.

Meget af det almindelig affald, såsom pap, papir eller plast, er genbrugeligt. Derfor kan du sortere det, så det kommer ud til genbrug. Du vil f.eks. finde mange nyere indpakninger i dag, der er lavet på 100 % genbrugeligt materiale. 

 

2. Håndtering af farligt affald

Der er bestemte typer af affald, der kræver du er særlig opmærksom. Det er det, som går under betegnelsen “farligt affald”. Det er batterier, rengøringsmidler, spraydåser etc. Det er alt sammen affald, der ikke må komme i skraldespanden. Der er visse kemikalier, der kan have en ætsende effekt. Du kan altid tage dit farlige affald med ud på genbrugsstationen og forhøre dig ad, så du ikke risikerer at gøre noget dumt. 

 

3. Spørg hvis du er i tvivl

Du kan altid spørge om hjælp, hvis du er i tvivl om, hvordan du håndterer dit affald. Vi kan anbefale, du rækker ud efter:  https://www.fortum.dk/services/korrekt-affaldshaandtering, hvor du vil finde oversigter over, hvordan du håndterer dit affald. 

Flere Nyheder